Huis aankopen

Aankoopbegeleiding: Van zoekopdracht tot overdracht

Luister naar Lieke!

Lieke praat in deze podcast over het voordeel van het hebben van een makelaar tijdens de aankoop van een huis.

Een huis dat bij je past tegen de juiste prijs

Is de vraagprijs wel reëel? Wat is nou eigenlijk de echte waarde van dat huis? Klopt het wel wat de verkopend makelaar zegt? Zomaar een paar vragen die opkomen als je serieus op zoek bent naar een huis. Ik help je om je wensen helder te krijgen en behartig jouw belangen, zodat je met zekerheid een huis koopt dat bij je past, tegen de juiste prijs.

Ik ben jouw vaste aanspreekpunt

Te allen tijde ben ik jouw vaste aanspreekpunt. Dit is van belang om de aankoop op een zorgvuldige wijze te begeleiden. Voor ieder huis dat je wil bezichtigen neem ik ruim de tijd, zodat jij rustig rond kunt kijken. Na afloop bespreken we het huis en kun je me de vragen, die je ongetwijfeld hebt, stellen. Als aankoopmakelaar heb ik naast alle technische en juridische aspecten, ook aandacht voor de vraag of het huis daadwerkelijk bij jou en je situatie past.

Het onderhandelings- en biedingsproces

Heb je je droomhuis gevonden en ben je klaar voor een bod? Ik adviseer je in het onderhandelings- en biedingsproces en onderhoud het contact met de verkopend makelaar. Naast de waarde van het huis spelen ook zaken mee als onderhoud, uitkomst van de bouwkundige keuring, oplevertermijn en financieringsbehoefte.

Recent door mij aangekochte woningen

De deal is rond!

Gefeliciteerd, je hebt bijna een huis gekocht! De opgestelde koopakte wordt door mij gecontroleerd, net als alle bijlagen en bijbehorende documentatie. Samen nemen we de akte nog eens helemaal door, zodat je precies weet waar je voor tekent. Tot slot ben ik aanwezig bij de inspectie en overdracht van het huis.

Vragen?

Neem gerust contact op!

Vaktaal, wat is wat?

Handig om te weten!

Klik op de term voor een korte uitleg

Kosten Koper

Achter de vraagprijs staan bijna altijd de letters k.k. oftewel kosten koper. Dat wil zeggen dat de koper de kosten draagt voor de overdrachtsbelasting en de kosten van de leveringsakte.
Daarnaast moet je als koper natuurlijk rekening houden met nog allerlei andere kosten, zoals de kosten voor een taxatierapport, bouwkundig rapport, makelaarskosten, advieskosten van de bank of financieel adviseur, hypotheekakte en overige notariskosten. Alles bij elkaar moet je rekening houden met ca 5% tot 6% van de koopsom.

Er is niets voorlopigs aan een koopakte! Een door koper(s) en verkoper(s) getekende is echt definitief en bindend. Het kan wel zo zijn dat er voorbehouden zijn opgenomen zoals een financieringsvoorbehoud of voor de bouwkundige keuring. In de volksmond wordt daarom gesproken over een voorlopige koopakte. Pas als de koopakte is ondertekend is er sprake van een overeenkomst. Tot die tijd en dus ondanks mondelinge of per mail bevestigde afspraken is er geen sprake van een overeenkomst en zijn alle partijen nog vrij om zich terug te trekken of zelfs te verkopen aan een andere partij! Dit is wettelijk zo geregeld en heeft het schriftelijkheidsvereiste.

Heb je een huis gekocht dan zal de bank in verband met de hypotheekaanvraag een taxatierapport willen ontvangen. Dit taxatierapport wordt dus pas opgesteld nadat je het huis hebt gekocht. Als aankoopmakelaar adviseer ik je over de koopsom van het huis en ook over de eventuele taxatiewaarde.  Daar kan een verschil in zitten en dat heeft consequenties voor de hoogte van je financiering.  Het taxatierapport moet altijd door een onafhankelijk taxateur opgesteld worden en dat kan dus niet de verkopend of aankopend makelaar zijn.

Een bouwkundige keuring is een uitgebreide visuele inspectie van de binnenkant en buitenkant van het huis. De bevindingen worden opgesteld in een rapport, waarbij elk onderdeel van het huis een score krijgt (goed, voldoende, redelijk, matig, slecht) en een inschatting wordt gemaakt voor eventuele herstelkosten en op welke termijn onderhoud of herstel nodig is. Het rapport geeft een goed beeld van de staat van onderhoud en een onderhoudsprognose voor de komende 5 jaar. De keuring wordt meestal uitgevoerd in opdracht van de koper. Over de uitkomst van de bouwkundige keuring kunnen partijen vooraf afspraken maken.
Sommige verkopers hebben zelf al een bouwkundig rapport laten maken. Of je dan zelf als koper nog een rapport moet laten maken vertel ik je graag persoonlijk.

Leveringsakte, akte van levering, eigendomsbewijs zijn verschillende termen maar betekenen hetzelfde. In de leveringsakte worden staan alle erfdienstbaarheden, kwalitatieve verplichtingen en publiekrechtelijke beperkingen opgenomen. Het is daarom een belangrijke bron van informatie bij de aankoop en taxatie van een huis.
Na het tekenen van de koopakte zal op enig moment de eigendom van het huis moeten worden overgedragen. De leveringsakte geeft uitvoering aan de koopakte en wordt opgesteld door een notaris. Pas na inschrijving van deze akte in het Kadaster is de eigendom officieel overgedragen.