Huis verkopen

Verkoopbegeleiding: in vier stappen je huis verkopen

Luister naar Lieke

In deze podcast deelt Lieke tips over het verkopen van een huis.

Stap 1

Kennis maken, vraagprijs, verkoopplan en verkoopstrategie

Lees meer

Stap 2

Voorbereiding voor verkoop, alles voor een goed verkoopresultaat

Lees meer

Stap 3

Bezichtigingen, onderhandelings-
strategie

Lees meer

Stap 4

Koopakte, Bouwkundigrapport, Overdracht

Lees meer

Stap 1

Bij onze eerste afspraak maken we kennis en luister ik naar wat je van mij en het verkoopproces verwacht. Goede voorbereiding is key, dus ik zorg dat ik al uittreksels heb van het Kadaster, informatie over het huis en een modelmatige waardebepaling. Nadat we samen door het huis hebben gelopen, kijken we of mijn informatie aansluit bij wat ik heb gezien en past bij jouw verwachtingen. Ook kan ik je meteen al wat stylingtips en onderhoudsadvies geven voor het beste verkoopresultaat. Na onze kennismaking stuur ik je per mail een verkoopadvies. Hierin staat niet alleen de vraagprijs die ik zou adviseren, maar ook een verkoopplan en mijn verkooptarief.

Stap 2

Ja, je hebt gekozen voor een betrokken en kundige makelaar! We kunnen aan de slag met de verkoop. Alle formaliteiten, denk aan een getekende opdracht tot dienstverlening, kopie ID en personalia, worden gemakkelijk en digitaal verwerkt. Ik regel zaken zoals de fotografie, video-opname, plattegronden en presentatie op social media. Op de dag van de fotografie ben ik aanwezig om de fotograaf te begeleiden. Desgewenst kom ik vooraf even kijken of het huis klaar is voor verkoop en fotografie. Ik noteer alle details en kenmerken van het huis, om een zo volledig mogelijke presentatie te maken voor geïnteresseerde kijkers.

Stap 3

Er is interesse! In overleg met jou, plan ik de bezichtigingen met geïnteresseerde kijkers in. Alle bezichtigingen worden door mij persoonlijk verzorgd, dat is het voordeel van een zelfstandig makelaar. Ik neem de tijd om kijkers rond te leiden en goed te informeren. Ik wil ook weten waar zij vandaan komen en waar ze naar op zoek zijn. Ik probeer een verbinding te maken tussen hun wensen en jouw huis. Na afloop laat ik je weten hoe de bezichtigingen zijn verlopen. Volgen er één of meerdere biedingen, dan bekijken we samen wat de beste onderhandelingsstrategie is.

Stap 4

We hebben een deal! Na de mondelinge of per mail bevestigde overeenkomst stel ik de koopakte op. Het kan zijn dat de koper vooraf of na tekenen van de koopakte een bouwtechnische keuring wil laten uitvoeren. Bij deze keuring ben ik aanwezig en ik adviseer je bij eventueel tegenvallende zaken uit het bouwtechnisch rapport. Daarnaast houd ik de financieringstermijn van de koper in de gaten en adviseer ik je als er bijvoorbeeld uitstel wordt gevraagd door de koper. Zijn de voorbehouden verlopen, dan volgen alleen nog de inspectie en overdracht van het huis. Ook daarbij ben ik aanwezig voor een soepele overdracht.

Recent door mij verkochte woningen

Vragen?

Neem gerust contact op!

Vaktaal, wat is wat?

Handig om te weten!

Klik op de term voor een korte uitleg

Kosten Koper

Achter de vraagprijs staan bijna altijd de letters k.k. oftewel kosten koper. Dat wil zeggen dat de koper de kosten draagt voor de overdrachtsbelasting en de kosten van de leveringsakte. Dat betekent overigens niet dat je als verkoper helemaal geen kosten hebt bij een overdracht van een huis. Denk bijvoorbeeld aan de kosten voor het doorhalen van de hypotheek. De notaris moet hiervoor een royementsakte opstellen. Verder zijn er nog de recherchekosten, bankkosten, Kadasterkosten en andere administratieve kosten.

Het is tegenwoordig verplicht om als verkoper een energielabel van je huis te hebben bij de start van de verkoop. Het label toont aan hoe energiezuinig je huis is. Het energielabel wordt voor veel kopers steeds belangrijker. Het is echt een middel om huizen met elkaar te vergelijken, het verbruik te bepalen en om zo een inschatting te maken van de maandelijkse energielasten. Het energielabel moet worden opgemaakt door een erkend energieadviseur. Deze komt bij je langs en bepaalt aan de hand van de woningkenmerken en aanwezige isolatiemaatregelen de energieprestatie.

Er is niets voorlopigs aan een koopakte! Een door koper(s) en verkoper(s) getekende is echt definitief en bindend. Het kan wel zo zijn dat er voorbehouden zijn opgenomen zoals een financieringsvoorbehoud of voor de bouwkundige keuring. In de volksmond wordt daarom gesproken over een voorlopige koopakte. Pas als de koopakte is ondertekend is er sprake van een overeenkomst. Tot die tijd en dus ondanks mondelinge of per mail bevestigde afspraken is er geen sprake van een overeenkomst en zijn alle partijen nog vrij om zich terug te trekken of zelfs te verkopen aan een andere partij! Dit is wettelijk zo geregeld en heeft het schriftelijkheidsvereiste. De koopakte wordt opgesteld door de verkopend makelaar. Alleen in Amsterdam maakt de notaris de koopakte op met een eigen model koopakte en wordt de akte ook op het notariskantoor ondertekend.

Voor de verkoop van je huis heb je geen taxatierapport nodig. Pas als het huis is verkocht, zal de koper in verband met de hypotheekaanvraag een taxatierapport moeten laten opstellen. Heb je al een ander huis gekocht en heb je een overbruggingsfinanciering nodig? Dan zal de bank wel een taxatierapport van het te verkopen huis willen ontvangen.

Een bouwkundige keuring is een uitgebreide visuele inspectie van de binnenkant en buitenkant van het huis. De bevindingen worden opgesteld in een rapport, waarbij elk onderdeel van het huis een score krijgt (goed, voldoende, redelijk, matig, slecht) en een inschatting wordt gemaakt voor eventuele herstelkosten en op welke termijn onderhoud of herstel nodig is. Het rapport geeft een goed beeld van de staat van onderhoud en een onderhoudsprognose voor de komende 5 jaar. De keuring wordt meestal uitgevoerd in opdracht van de koper. Over de uitkomst van de bouwkundige keuring kunnen partijen vooraf afspraken maken. Het is als verkoper ook mogelijk om voor de start van verkoop alvast een bouwkundig rapport te laten maken. Over de voordelen en nadelen hiervan vertel ik je graag meer.

Leveringsakte, akte van levering, eigendomsbewijs zijn verschillende termen maar betekenen hetzelfde. In de leveringsakte staan alle erfdienstbaarheden, kwalitatieve verplichtingen en publiekrechtelijke beperkingen opgenomen. Het is daarom een belangrijke bron van informatie bij de verkoop en taxatie van een huis.
Na het tekenen van de koopakte zal op enig moment de eigendom van het huis moeten worden overgedragen. De leveringsakte wordt opgesteld door een notaris en ook op het notariskantoor ondertekend. Pas na inschrijving van deze akte in het Kadaster is de eigendom officieel overgedragen.